SHOW & STAY PACKAGE

SHOW & STAY PACKAGE เพียง 4,999 บาทเท่านั้น

แพ็คเกจนี้รวม

 • ห้องพักแบบ SUPERIOR  สำหรับ 1 คืน
 • บุฟเฟ่อาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
 • ฟรีบัตรชม KAAN SHOW  SKY SEAT 2 ใบ ซึ่งมี 2 เวลา
 • 17:00  ( วันอังคารวันศุกร์, วันอาทิตย์ )
 • 17:00  หรือ 20:30 ( วันเสาร์ )  **หยุดการแสดงทุกวันจันทร์


เงื่อนไขของแพ็คเกจ

 • แพ็คเกจนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2560
 • แพ็คเกจนี้ใช้ได้ทุกวัน  กรณีต้องการเข้าพักใน เดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคม 2560 และเดือนมกราคม 2561 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • วันธรรมดา (วันอังคารวันศุกร์ และวันอาทิตย์  ) 1,000 บาท ต่อห้อง  ต่อคืน ต่อแพ็คเกจ
 • วันเสาร์ / วันหยุดยาวต่อเนื่อง / วันหยุดนักขัตฤกษ์ 1,500 บาท ต่อห้อง  ต่อคืน ต่อแพ็คเกจ
 • กรณีต้องการเข้าพักในวันเสาร์อาทิตย์ ของเดือนกุมภาพันธ์เดือนตุลาคม 2561 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 ต่อห้อง ต่อคืน ต่อแพ็คเกจ
 • แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่น ได้ 
 • การแก้ไขหรือ ยกเลิกการใช้บริการ หรือการทำการเปลี่ยนแปลงใด ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเข้าพัก มิฉะนั้นจะไม่สามารถแก้ไข หรือยกเลิกการใช้บริการได้
 • ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว)
 • การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับการมีห้องว่างในขณะนั้น
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า ได้ที่ฝ่ายสำรองห้องพัก  038-235-777  หรือ rsvn@ravindraresort.com

BOOK NOW